De woordenlijst van Augmented Reality

Omdat we willen dat uw ervaring geweldig is, hebben we een workflow om ieders tijd tijdens de ontwikkeling van uw augmented reality project te optimaliseren.

A

AR Kit & AR Kern

Dit zijn, respectievelijk, de AR-ontwikkelingsplatforms van Apple en Google. ARKit en ARCore kunnen worden uitgebreid met functies die niet van nature beschikbaar zijn in deze AR-frameworks of waarvoor andere kwaliteitsnormen gelden.

AR Snelle blik

AR Quick Look is de functie die beschikbaar is op Apple smartphones en tablets waarmee je objecten kunt projecteren in augmented reality. Het is nu beschikbaar voor e-commerce sites.

Activa

Alle materialen, texturen en objecten (2D of 3D) die nodig zijn om een filter te maken.

B

Bebakening

Markup is de techniek van het creëren van een samengestelde scène met behulp van augmentations, triggers of andere elementen.

Lichaam volgen

Het is de herkenning van de lichaamsbeweging van een gebruiker om een display bij te werken volgens het gezichtspunt van de gebruiker. Body tracking is beschikbaar op Snapchat.

Contact

C

Ruimtelijke berekeningen

Dit zijn, respectievelijk, de AR-ontwikkelingsplatforms van Apple en Google. ARKit en ARCore kunnen worden uitgebreid met functies die niet van nature beschikbaar zijn in deze AR-frameworks of waarvoor andere kwaliteitsnormen gelden.

Vang

AR Quick Look is de functie die beschikbaar is op Apple smartphones en tablets waarmee je objecten kunt projecteren in augmented reality. Het is nu beschikbaar voor e-commerce sites.

3D Configurator

Het is de herkenning van de lichaamsbeweging van een gebruiker om een display bij te werken volgens het gezichtspunt van de gebruiker. Body tracking is beschikbaar op Snapchat.

Virtuele realiteitsheadset

Een virtual reality-headset is een immersief apparaat (met een microchip) waarmee gebruikers zich op een boeiende manier kunnen onderdompelen in virtuele ervaringen. Het is ontworpen om op het hoofd gedragen te worden en biedt een visuele en auditieve interface voor diepere interactie met virtuele werelden. Virtual Reality headsets zijn uitgerust met schermen met een hoge resolutie en gyroscopische sensoren, waardoor een driedimensionale perceptie van de virtuele omgeving ontstaat. Dankzij deze apparaten kunnen gebruikers omgevingen en werelden verkennen, interactieve games spelen, 360-graden video's bekijken en zelfs deelnemen aan trainingen of ontwerpervaringen. Virtual Reality headsets bieden een meeslepende en fascinerende ervaring en veranderen de manier waarop we omgaan met de digitale wereld.

D

Apparaat

Het is het apparaat dat het effect laat zien. Voor filters op sociale netwerken is dat bijvoorbeeld het scherm van de telefoon of tablet.

Opsporing

Verwijst naar de herkenning van een gezicht of een specifiek element in de reële omgeving door de camera van een smartphone of tablet.

E

Schaal van de echte wereld

Een reële schaal heeft het voordeel dat augmentaties kunnen worden gemaakt met een consistente schaal die behouden blijft bij gebruik op verschillende doelen.

Immersieve ervaring

Deze term wordt in de AR-wereld gebruikt om de ervaring te omschrijven die de gebruiker zal hebben. Augmented reality maakt een ervaring levendiger en meer geïntegreerd met de werkelijkheid. We kunnen hier ook de term "wow-effect" aan toevoegen, die symbool staat voor de indrukwekkende en meeslepende kant van de augmented reality-ervaring.

Ogen volgen

Oogbewegingsherkenning om een actie of verandering in de filterscène te integreren.

F

Fbx

FBX, FilmBox, is een populair 3D-bestandsformaat en is nu een van de belangrijkste 3D-uitwisselingsformaten die door veel 3D-gereedschappen worden gebruikt. FBX is beschikbaar in zowel binaire als ASCII bestandsformaten. Het formaat is vastgesteld om de interoperabiliteit tussen toepassingen voor het creëren van digitale inhoud te waarborgen. Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar voor conversie naar/van het FBX-bestandsformaat.

Filter

Augmented reality filters worden gedefinieerd als de technologie waarbij virtuele elementen via de camera van een smartphone op een sociaal netwerk worden gesuperponeerd. Filters vallen in verschillende categorieën, aangezien ze veranderingen in helderheid, kleur en ook augmented reality-ervaringen op Instagram en Facebook vertegenwoordigen. De term "Lens" wordt gebruikt voor Snapchat-filters.

G

Gammification

Dit is de term die wordt gebruikt om spellen te categoriseren die augmented reality nodig hebben om te functioneren. De score van een AR-spel kan werken door punten, nauwkeurigheid of tijd te tellen.

Glb

GLB is de binaire bestandsindeling van 3D-modellen die zijn opgeslagen in het GL Transmission Format (glTF). Informatie over de 3D-modellen, zoals knooppunthiërarchie, camera's, materialen, animaties en meshes, wordt in binair formaat weergegeven. Het vermijdt ook het probleem van de bestandsgrootte toename die optreedt met glTF. Het GLB bestandsformaat zorgt voor compacte bestanden, snel laden, volledige weergave van de 3D scène en schaalbaarheid voor toekomstige ontwikkelingen.

Gltf

GlTF (GL Transmission Format) is een 3D bestandsformaat dat 3D model informatie opslaat in JSON formaat. Het gebruik van JSON beperkt zowel de grootte van de 3D-bronnen als de runtimeverwerking die nodig is om deze bronnen te decomprimeren en te gebruiken tot een minimum. Het is aangenomen voor het efficiënt overbrengen en laden van 3D scènes en modellen door toepassingen. glTF is ontwikkeld door de Khronos Group 3D Formats Working Group en wordt door de makers ook wel omschreven als de JPEG van 3D.

H

Hoofd volgen

Het is de herkenning van de hoofdbeweging van een gebruiker om een display bij te werken volgens het gezichtspunt van de gebruiker.

I

Initiatiefnemer van de uitlijning

De uitlijningsinitiator is een visueel element van de gebruikersinterface dat de gebruiker vertelt vanuit welk gezichtspunt het voorwerp kan worden herkend en het volgen kan worden gestart. Dit kenmerk kan worden gebruikt voor objecten die moeilijk automatisch te herkennen zijn (meestal objecten waarvan de textuur onduidelijk of onbetrouwbaar is).

Onmiddellijke opsporing

Dankzij instant-trackingtechnologie kunnen augmented reality-toepassingen interactieve digitale inhoud over reële oppervlakken leggen zonder dat een vooraf gedefinieerde marker nodig is om de augmented reality-ervaring te starten. Deze markerloze augmented reality wordt mogelijk gemaakt door SLAM-technologie (Simultaneous Localization and Mapping).

Automatische initiatie

Automatische initialisatie is de standaardmodus voor de meeste AR-software voor beeld- en objectdoelen. Dit is het meest natuurlijke gedrag voor gebruikers. Wanneer zij de camera op het doel richten, worden de positie en oriëntatie automatisch gedetecteerd. Het volgen van het doel begint dan naadloos.

Doelbeeld

Het doelbeeld is een bekend plat beeld dat een augmented reality-ervaring teweegbrengt wanneer het wordt herkend door de camera van een smartphone of een slimme bril.

Afdrukken

Deze indicator geeft het aantal keren aan dat het filter is bekeken.

J

JavaScript

Het is de scripttaal die voornamelijk wordt gebruikt in interactieve webpagina's en is als zodanig een essentieel onderdeel van webtoepassingen.

K

Kilobyte

Een meeteenheid voor de hoeveelheid informatie die ook wordt gebruikt om de capaciteit van een geheugen te meten (symbool KB). Eén kilobyte is gelijk aan 1.024 bytes.

L

Lens Studio

Lens studio is Snapchat's tool voor het maken, publiceren en delen van lenzen (snapchat filters).

Optische tekenlezer

OCR is de elektronische omzetting van handgeschreven of gedrukte tekstbeelden in machinaal gecodeerde tekst.

Achterruit

Augmented reality-brillen zijn vooralsnog voorbehouden aan professioneel gebruik. De prijs is nog te hoog om toegankelijk te zijn voor particulieren, maar met de ontwikkeling van de technologie kunnen AR-brillen binnenkort beschikbaar zijn voor het publiek.

M

Megabyte

Een meeteenheid voor de hoeveelheid informatie die ook wordt gebruikt om de capaciteit van een geheugen te meten (symbool MB).

3D object model

3D-modellen van objecten zijn een grote bron van informatie, die kan worden gebruikt als referentie om een object te herkennen en te volgen voor augmented reality-ervaringen. De grote verscheidenheid aan 3D-modellen die tegenwoordig op de markt zijn, varieert van nauwkeurige CAD/CAM-gegevens voor fabricage tot runtime-activa gedefinieerd in FBX glTF of andere.

N

NFT

De NFT-technologie is een nieuwe technologische optie die beschikbaar is in het open source-project Jsartoolkit5. Het is een markerloze technologie waarmee elk (of bijna elk) beeld kan worden gevolgd. Markerloze technologieën bieden meer vrijheid voor augmented reality-toepassingen.

O

Obj

OBJ bestanden worden gebruikt door Wavefront's Advanced Visualizer toepassing om geometrische objecten te definiëren en op te slaan. Voorwaartse en achterwaartse overdracht van geometrische gegevens wordt mogelijk gemaakt door OBJ-bestanden. Het OBJ-formaat ondersteunt zowel polygonale geometrie (punten, lijnen, textuurvertices, vlakken) als vrije-vorm geometrie (krommen en vlakken).

Occluders

Occluders maken AR-effecten realistischer door elementen te verbergen die in het echte leven verborgen zouden blijven. Ze zijn bijzonder nuttig wanneer 3D-objecten op het gezicht van een persoon worden geplaatst.

Object Doel

Objecten kunnen worden gebruikt als doelen om de AR-ervaring te activeren wanneer ze door de camera worden geïdentificeerd. Het doel is een eerder opgenomen kaart van het object. Objecttargets kunnen op twee verschillende manieren worden gecreëerd: afbeeldingen of 3D-modellen als invoermethoden.

Opening

Dit is de indicator die het aantal keren bepaalt dat het effect is geopend.

P

Deel

Dit is het aantal keren dat het filter is gebruikt en vervolgens naar gebruikers op sociale netwerken is gestuurd.

Immersieve verpakking

Dit is de term die wordt gebruikt om een ervaring te omschrijven die een consument kan hebben dankzij augmented reality. Het bestaat uit het maken van een augmented reality animatie door het herkennen en volgen van een afbeelding die op een verpakking verschijnt.

Q

QR-code

De QR-code is een soort streepjescode bestaande uit zwarte modules die in een vierkant zijn gerangschikt met een witte achtergrond. De rangschikking van deze punten bepaalt de informatie in de code. In augmented reality wordt het gebruikt om informatie te verstrekken aan een smartphone over de projectie van een augmented reality-effect. Tegenwoordig kan een QR-code worden gepersonaliseerd met verschillende kleuren of ontwerpen.

+ 1 MILJARD
Gegenereerde Impressies
+ 500 FILTERS
Gemaakt voor Merken
+ 40 MILJOEN
Gedeelde verhalen op Snapchat

R

Geassisteerde realiteit

Assisted reality is een niet-immersieve weergave van verschillende elementen (b.v. tekst, diagrammen, beelden, eenvoudige video's). AR wordt beschouwd als een ervaring in het bereik van augmented reality, wordt vaak geleverd via draagbare hardware en wordt gebruikt om het persoonlijke bewustzijn in bepaalde situaties of scènes te vergroten.

Augmented Reality

Een technologie die gebruik maakt van software om verschillende vormen van digitale inhoud - zoals video's, foto's en 3D-modellen - te superponeren op de reële omgeving, vooraf bepaalde beelden of objectdoelen. Augmented reality wordt bereikt door gebruik te maken van de camera en sensoren van het toestel.

Uitgebreide Realiteit

Extended reality is een overkoepelende term die alle door de computer gegenereerde omgevingen omvat, ongeacht of zij over de fysieke wereld worden gelegd of een immersieve ervaring voor de gebruiker creëren. XR omvat AR, VR en alle andere dergelijke opkomende technologieën

Gemengde realiteit

Mixed reality is een innovatieve technologie die de echte en virtuele wereld samenvoegt om interactieve en meeslepende ervaringen te creëren. Het combineert elementen van virtual reality en augmented reality en biedt een veel breder spectrum aan ervaringen. Met behulp van specifieke apparaten, zoals mixed reality-brillen of headsets, kunnen gebruikers interageren met virtuele objecten en deze in hun echte omgeving plaatsen. Mixed reality verrijkt onze perceptie van de werkelijkheid door digitale elementen (overlay) over ons gezichtsveld te leggen. Deze technologie heeft een breed scala aan toepassingen, waaronder training, entertainment, architectuur en geneeskunde. Door virtuele objecten in onze echte omgeving te integreren, opent mixed reality nieuwe mogelijkheden voor interactie en verkenning, en biedt boeiende en innovatieve ervaringen.

Virtuele Realiteit

Virtuele realiteit is het geheel van virtuele ervaringen die immersief worden genoemd. Dit is mogelijk dankzij inhoud in de echte wereld, digitale inhoud of beide tegelijk. Deze ervaringen zijn nog steeds alleen mogelijk met een VR-headset of een soortgelijk accessoire.

Erkenning

Herkenning beschrijft het proces van het lokaliseren van een beeld of voorwerp in de zoeker van de camera. Voor de doeleinden van augmented reality is het niet voldoende het object of de begrenzingsbox van het object te identificeren. Ook de positie en oriëntatie van het voorwerp moeten nauwkeurig worden gedetecteerd. De herkenning dient als uitgangspunt voor het volgen van het object in real time.

Toneelherkenning

De objectherkenningsengine wordt gebruikt om structuren die groter zijn dan tafelobjecten te herkennen en te volgen. Dit komt tot uiting in de naam scèneherkenning. Deze functie is ideaal voor augmented reality-ervaringen waarbij kamers, gevels van gebouwen en pleinen als doelwit worden gebruikt.

Beeldherkenning en tracering van het doelwit

Deze functie herkent en volgt bekende beelden (enkel of meervoudig) om augmented reality-ervaringen op te wekken. Passende afbeeldingen zijn te vinden op productverpakkingen, boeken, tijdschriften, buiten, schilderijen en andere 2D-doelen. Dit proces kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een meeslepende verpakking te maken.

Objectherkenning en tracering

Met deze functie kunnen willekeurige objecten worden herkend en gevolgd voor augmented reality-ervaringen. Objectherkenning en -tracering stelt gebruikers in staat om objecten en hele scènes te detecteren die van tevoren zijn gedefinieerd. De herkenning is optimaal voor voorwerpen die een beperkt aantal veranderende/dynamische onderdelen hebben.

S

SDK

Een Software Development Kit, afgekort SDK, is een verzameling hulpmiddelen en informatie die het voor ontwikkelaars gemakkelijk of mogelijk maakt programma's te ontwikkelen in een specifieke programmeertaal, of voor een bepaald doelplatform of een bepaalde toepassing.

Slam

Dit is de afkorting van Simultaneous Localization and Mapping technology. SLAM is een technologie die computervisie/smartphones gebruiken om visuele informatie uit de echte wereld te ontvangen (gewoonlijk in de vorm van gevolgde punten). De toestellen gebruiken deze visuele gegevens vervolgens om de omgeving te begrijpen en er adaptief mee om te gaan.

Snap Camera

Dit is de software voorgesteld door Snapchat die toelaat om de filters van de toepassing met de webcam van zijn computer te gebruiken. De software vereist geen registratie en stelt iedereen in staat om te genieten van Snapchat filters. Snap Camera is ook gekoppeld aan streaming software zoals Twitch.

Positiebepaling

Een Software Development Kit, afgekort SDK, is een verzameling hulpmiddelen en informatie die het voor ontwikkelaars gemakkelijk of mogelijk maakt programma's te ontwikkelen in een specifieke programmeertaal, of voor een bepaald doelplatform of een bepaalde toepassing.

Spark AR

Dit is de afkorting van Simultaneous Localization and Mapping technology. SLAM is een technologie die computervisie/smartphones gebruiken om visuele informatie uit de echte wereld te ontvangen (gewoonlijk in de vorm van gevolgde punten). De toestellen gebruiken deze visuele gegevens vervolgens om de omgeving te begrijpen en er adaptief mee om te gaan.

Spark AR Hub

Dit is de software voorgesteld door Snapchat die toelaat om de filters van de toepassing met de webcam van zijn computer te gebruiken. De software vereist geen registratie en stelt iedereen in staat om te genieten van Snapchat filters. Snap Camera is ook gekoppeld aan streaming software zoals Twitch.

Augmented Reality Overlay

Overlay doet zich voor wanneer formaten zoals afbeeldingen, video's of 3D over een doelbeeld of -object worden gelegd.

T

Doel

Een doelbeeld en bijbehorende gegevens worden door de tracker gebruikt om een beeld te herkennen.

Textuur

Een textuur is een afbeelding die het uiterlijk bepaalt van een voorwerp dat in een filter wordt gebruikt.

Het volgen van

De augmented reality-ervaring moet de positie van een specifiek object in de echte wereld "begrijpen en volgen" om inhoud te kunnen insluiten. Dit proces wordt gewoonlijk "tracking" genoemd. In het ideale geval gebeurt het volgen in real time (ten minste om de 33 ms), zodat het object met grote nauwkeurigheid wordt gevolgd. Er zijn tegenwoordig veel trackers beschikbaar, of ze nu een gezicht, handen, vingers, beelden of een object volgen.

V

Virtueel passen

Dit is de virtuele ervaring die een Internetgebruiker kan hebben op een commerciële site. Dankzij augmented reality kunnen zij met hun smartphone of tablet producten direct thuis uitproberen.

Acroniemen

AR : Augmented Reality

VR : Virtuele Realiteit

XR : Uitgebreide Realiteit

SDK : Software Ontwikkelingskit

OBJ : Object bestanden

FBX : FilmBox

USDZ : Universele Scène Beschrijving ZIP

GLTF : GL Transmissie Formaat

SLAM : Gelijktijdige lokalisatie en kartering technologie

CAD : Computerondersteund ontwerpen

FAO : Computergestuurde fabricage

OCR: Optische tekenlezer

NFT : Natuurlijke kenmerken opsporen

Ko: Kilobyte

Mo: Megabyte

Contact

We nemen binnen enkele minuten ✔ contact met u op.
nl_NLNL
Logo-subway-client
yves-saint-laurent-logo
WIX
ufc-logo
Ford-logo-client
metro-logo-klant
mac do logo
logo-pizza-hut-min
Logo-starbuckes-client
haagen dazs logo
logo-client-filter-sociaal-netwerk-nespresso
toyota klantenlogo
logo kleenex kleur
dkny logo
netflix logo - Filter Maker client
galeries lafayette logo