PRIJZEN & TARIEVEN VAN INSTAGRAM, SNAPCHAT, FACEBOOK EN TIKTOK FILTERS

Hoe worden de prijzen van filters op sociale netwerken berekend?

De prijzen van filters op sociale netwerken (Instagram, Snapchat, Facebook of Tiktok) zijn afhankelijk van verschillende factoren en de mensen die je gaat gebruiken. Afhankelijk van uw behoeften, kunnen de prijzen variëren van 400€ à 20 000€.

In het algemeen moet worden begrepen dat de prijs voor het produceren van filters en effecten op sociale netwerken overeenkomt met man-tijd. Natuurlijk zullen sommige bureaus kosten in rekening brengen naar gelang van de impact van de campagnes voor het merk, waardoor de prijs van de campagnes ook kan schommelen.

Op deze pagina vindt u alle elementen die de prijzen van augmented reality filters kunnen doen schommelen.

#1 ACTIVA CREATIE

Om een filter op sociale netwerken te creëren, zullen grafische elementen moeten worden gecreëerd die vervolgens via Spark AR (voor Instagram en Facebook) of Lens Studio (voor Snapchat) in augmented reality worden geïntegreerd. Afhankelijk van de campagne worden de middelen soms door de merken verstrekt of moeten ze soms worden gecreëerd. Er zijn twee soorten grafische elementen mogelijk voor Instagram- of Snapchat-filters. De 2D elementen (2D assets) en de 3D elementen (3D assets). 

De 3D-elementen maken een meer kwalitatieve weergave van het augmented reality-effect mogelijk, maar er moet rekening mee worden gehouden dat de grootte van de filters wordt beperkt door de platforms. Op Instagram en Facebook zijn filters beperkt tot 4MB en op Snapchat tot 8MB.

De prijzen voor het creëren van activa kunnen variëren van € 100 tot € 10.000. 

2D ACTIVA

Indien de merken de activa niet leveren, moeten de 2D-activa worden gecreëerd. Er zijn verschillende soorten 2D grafische elementen. 

Het kan gaan om een collectie, geïnspireerd op het grafisch charter van het merk, de doelstelling van de campagne, enz. En er kan ook illustratie zijn (vanaf nul). Zoals met alle creatieve werk, kan de illustratie die voor de filter wordt gemaakt verschillende tarieven hebben, afhankelijk van wie de elementen gaat tekenen. (hun ervaring, anciënniteit, creaties, enz.) en ook de mogelijke uitbreiding van de rechten op de betrokken illustraties. Als het merk bijvoorbeeld de illustraties buiten de Instagram-filter wil gebruiken, kan de prijs hoger zijn. Bij het creëren van 2D-elementen moet ook rekening worden gehouden met grafisch denken (dit wordt nader uitgewerkt in deel 4: andere factoren)

3D-AANDELEN

Om kwalitatieve renderings te hebben is het over het algemeen belangrijk om filters te maken waarin 3D-elementen zijn geïntegreerd. Deze worden dan geïntegreerd in de omgeving van de gebruiker van het effect of op hem (zijn gezicht, voeten, lichaam, hand). Het maken van 3D assets kent twee hoofdstappen en optionele stappen. De eerste stap is het maken van de structuur van het 3D model, ook wel het skelet of de Rig genoemd. Om ze te kunnen integreren in filters op sociale netwerken, moeten ze worden gemaakt in low poly (weinig polygonen), waardoor ze kleiner kunnen zijn en kunnen worden geïntegreerd in Spark AR of Lens Studio. Dan is de textuur stap belangrijk. Dit komt overeen met het element dat in het bouwwerk zal worden geïntegreerd om het de definitieve rendering te geven. Over het algemeen worden de texturen ook gecomprimeerd om in de filters te worden geïntegreerd. 

Er zijn ook andere elementen die de prijs van 3D-elementen kunnen beïnvloeden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om fysica in de 3D-modellen te integreren om het realisme te verbeteren wanneer de gebruiker beweegt. Of Blend Shape, waarmee het 3D-model kan reageren op oogbewegingen, mondbewegingen, enz. Dit wordt vaak gebruikt wanneer het gezicht van een 3D-personage moet worden geïntegreerd op het hoofd van de gebruiker en moet reageren op bewegingen.

#2 INTEGRATIE & OPTIMALISATIE AR

Zodra de grafische elementen zijn gecreëerd (assets2D & 3D), moeten zij worden geïntegreerd in de augmented reality-software om de filters op de sociale netwerken te creëren. De kenmerken van de middelen zullen bepalen hoe de elementen moeten worden geïntegreerd en aangepast zodat de scène esthetisch aantrekkelijk is en in overeenstemming met de mechanica. 

Het aantal elementen waarin eigenschappen moeten worden vastgesteld en de nodige aanpassingen zullen de prijzen doen schommelen. 

Prijzen kunnen variëren van 200€ tot 7000€. 

KEUZE VAN SCÈNE

De keuze van de scène zal het eerste bepalende element zijn bij de totstandkoming van zijn filter. In dit stadium bepalen we of de scène op de camera aan de voorkant of de camera aan de achterkant van de smartphone (of beide) zal worden weergegeven. Bovendien moet worden bepaald welke elementen zullen worden gevolgd om de eerder gecreëerde activa te integreren. Op alle platforms is het algoritme in staat het gezicht van de gebruiker te herkennen, de elementen van het gezicht en te segmenteren tussen wat een persoon is en wat geen persoon is (de achtergrond). 

Sommige platforms hebben specifieke kenmerken voor hun herkenningsalgoritme. Op Snapchat is het bijvoorbeeld mogelijk om de handen of voeten van de gebruiker te volgen. Sinds 2021 is het ook mogelijk om gebouwen te herkennen (Wereldobject). Ofwel worden de monumenten reeds door het algoritme herkend (Eiffeltoren en Arc de Triomphe in Frankrijk), ofwel is het mogelijk het algoritme op Lens Studio te trainen om de gewenste gebouwen te herkennen. 

Op Facebook is het mogelijk de handen van de gebruiker te herkennen, een functie die op Instagram nog niet beschikbaar is.

PROPERTIES

Wanneer grafische 2D- of 3D-elementen worden geïntegreerd, moeten zij vervolgens kenmerken krijgen die hen in staat stellen aan de gewenste esthetiek te beantwoorden. Alle ontwikkelaars kennen het probleem van verschillende renderings tussen ontwerp- of modelleersoftware en augmented reality-software. 

De definitie van deze kenmerken zal kunnen spelen op de kleuren en texturen in de materialen. Definieer de normal map (dieptes van de 3D elementen), ondoorzichtigheid, retoucheren en reflecties.

Het beheer van de lichten gebeurt ook in dit stadium, het is een bepalend punt om elementen in 3D weer te geven. De definitie van al deze eigenschappen zal de prijs van het filter op sociale netwerken doen schommelen.

OPTIMIZATIE

Nadat de elementen zijn geïntegreerd, de scènes zijn gekozen en de eigenschappen zijn gedefinieerd, moeten alle elementen worden geoptimaliseerd. De texturen zullen bijvoorbeeld opnieuw worden gecomprimeerd door de augmented reality-software. De geluiden moeten in een specifiek formaat zijn (m4A, 44100 Hertz). 

Voor filters op sociale netwerken is het ook nodig de filters aan te passen aan alle mogelijke OS. De telefoons hebben verschillende formaten en kenmerken.

#3 CREËREN VAN INTERACTIES

Om een filter dynamisch te maken, is het nodig interacties te creëren wanneer de gebruiker het effect uitprobeert. Er is een veelheid aan interacties en hier zijn enkele voorbeelden: knipperen, je mond openen, het scherm aanraken, je hoofd bewegen, glimlachen enz... Met al deze interacties kun je een specifieke actie in het filter activeren, zoals een voorwerp laten verschijnen of de volgende stap in het filter activeren.

De prijs van een filter kan dus schommelen naar gelang van de complexiteit van de interactie, maar ook van het aantal mogelijke interacties. 

#4 ANDERE FACTOREN

Er zijn nog andere factoren die de prijs van je Instagram-, Facebook-, Snapchat- of Tiktok-filters kunnen doen variëren. Dit kan te maken hebben met de voortgang van uw project, uw project zelf, maar ook de mensen met wie u zult samenwerken om uw AR-effect te produceren.

DE TERMIJNEN

Anekdotisch is dat veel verzoeken om filters te maken op sociale netwerken vrij korte termijnen hebben (1-2 weken). 

Het is belangrijk te weten dat een agentschap een planning opstelt voor de creatieven en de ontwikkelaars, om het projectbeheer te optimaliseren. Sommige van deze verzoeken zullen soms het geplande tijdschema van het projectbeheer moeten wijzigen en natuurlijk de prijs van uw augmented reality filter verhogen.

PROJECTMANAGEMENT

Voor elk augmented reality-project zal een retroplanning worden gemaakt om de rondreizen tussen de bureaus en de opdrachtgevers te organiseren. Sommige bureaus (wij niet) zullen het aantal rondreizen beperken, en dus kosten aanrekenen voor optimalisaties. 

Daarom is het belangrijk om vooraf met de klant de specificaties te bepalen, met 2D mockups die het hele storyboard uitwerken. Zo kunnen we vermijden dat de tarieven tijdens de dienst stijgen.

CREATIEF DENKEN

Creatief denken is het proces van  De klant heeft een communicatiedoelstelling, maar geen concrete methode om die te verwezenlijken. De rol van de agentschappen bestaat erin na te denken, mockups te maken en tegelijkertijd na te denken over het communicatieplan dat het mogelijk zal maken de filter op sociale netwerken te promoten. Sommige bureaus vragen geld voor mockups, maar wij maken uw mockups gratis bij Filter Maker.

CONTACTPERSONEN

Om een instagram filter te maken, kun je verschillende mensen doorlopen: 

- Doe het zelf: het goedkoopst, maar vergt veel tijd om te leren hoe je complexe filters maakt.

- Freelancers: Ze zijn gering in aantal, hun tarieven liggen tussen 200 en 1000€ per dag. 

- Augmented reality-bureaus: De tarieven zijn hoger dan die van onafhankelijke bureaus, maar de bureaus begeleiden u vanaf het idee tot de productie van het communicatieplan, de wekelijkse verslagen, enz.

REFERENTIES

FAQ

LEER MEER OVER FILTERS OP SOCIALE NETWERKEN

Zoals hierboven uiteengezet, zijn er vele factoren die de kosten van het maken van een filter op sociale netwerken variëren. Het kan namelijk afhangen van de al dan niet door het bedrijf ter beschikking gestelde middelen, de complexiteit van het filtermechanisme of de te integreren elementen (2D of 3D) en het sociale netwerk waarop het effect moet worden gepubliceerd.
Bovendien vereisen korte deadlines een andere organisatie voor onze teams, waardoor de prijs van een Instagram-, Snapchat- of TikTok-filter kan variëren.

De software voor het maken van filters verschilt inderdaad per sociaal netwerk. Sommige filters vergen meer tijd dan andere en daarom moeten onze teams er meer tijd aan besteden. Bovendien kan het mechanisme van een filter ook verschillende coderingen vereisen, afhankelijk van de vraag of het effect op Instagram, Snapchat of TikTok moet worden gepubliceerd.

Via een agentschap als Filter Maker zal het moeilijk zijn om een filter te krijgen voor minder dan $500. Bureaus brengen manuren in rekening en Instagram-, Snapchat- of TikTok-filters nemen vaak veel tijd in beslag en vereisen specifieke expertise. Wij hebben ook een platform (Kijkaar) om automatisch een filter te maken. Prijzen beginnen bij $19.

De prijs van een filterwiel zal afhangen van de te integreren animaties. Over het algemeen ligt de prijs tussen $1000 voor een eenvoudige roulette filter en kan oplopen tot 5000$ als we animaties moeten integreren.

Helaas niet, elk sociaal netwerk gebruikt andere augmented reality software. Op Instagram is de software om filters te maken Spark AR, op Snapchat is de lenssoftware Lens Studio en op TikTok is de filtersoftware Effect House. De filters kunnen dus niet tussen elk sociaal netwerk worden gedupliceerd. Het team dat verantwoordelijk is voor uw filter zal het effect dus twee keer moeten ontwikkelen in de verschillende software.