Te volgen stappen om uw sociale mediastrategie te creëren

Sociale netwerken worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Als plaats voor uitwisseling, delen, trends en inspiratie is het belangrijk dat merken hun communicatie aanpassen en digitale acties uitvoeren. Er moet dus een aan de sociale netwerken aangepaste marketingstrategie komen. Maar hoe maak je een social media strategie? Waaruit bestaat het? En wat zijn de voordelen ervan? We vertellen je meer!

Wat is een social media-strategie?

sociale-mediastrategie

Met meer dan 4 miljard actieve gebruikers, of ongeveer 55% van de wereldbevolking, zijn sociale netwerken een belangrijk ontwikkelingselement voor merken geworden. Inderdaad, een kwalitatief en efficiënt product/dienst op de markt brengen is één ding, maar de juiste boodschap overbrengen aan de juiste mensen met de juiste middelen is net zo belangrijk! Bedrijven hebben rekening gehouden met deze uitdaging en ontwikkelen hun online aanwezigheid door een coherente en doeltreffende strategie voor sociale media te implementeren.

Ter herinnering: de term sociale media verwijst naar de digitale platforms die op het internet aanwezig zijn en die het mogelijk maken inhoud te publiceren, te interageren en uit te wisselen tussen internetgebruikers. Sociale media zijn dus een reeks platforms waarop tal van functies worden aangeboden. Sociale netwerken zijn sites die specifiek bedoeld zijn om gebruikers met elkaar in contact te brengen. Afhankelijk van elk sociaal netwerk zullen bepaalde functies meer op de voorgrond treden, zoals video's op TikTokfoto's/video's/verhalen op Instagram of post op Facebook bijvoorbeeld. Sociale netwerken maken dus deel uit van de sociale media, maar zijn slechts een onderdeel van de sociale media, waartoe ook blogs, fora, enz. behoren.

Waarom is de uitvoering van een sociale-mediastrategie belangrijk?

Het belangrijkste doel van een social media-strategie is om uw merk, producten en diensten onder de aandacht te brengen en zo uw merk te ontwikkelen. Inderdaad, de digitale aanwezigheid is tegenwoordig erg belangrijk en noodzakelijk. Er kunnen dan verschillende doelstellingen worden bepaald:

  • Een gemeenschap creëren 
  • Grotere zichtbaarheid en bewustwording 
  • Verkoop van haar producten / diensten
  • Uw merkimago verbeteren 
  • Je positie laten gelden
  • Een kwalitatieve dienst aanbieden op sociale netwerken

 

De uitvoering van een social media-strategie biedt dus vele voordelen. Door zijn zichtbaarheid en bekendheid te verbeteren, zal een merk zijn populariteit en dus zijn actieterrein vergroten. Aan de andere kant zal uw merk, door een gemeenschap te creëren en internetgebruikers te verenigen, aan legitimiteit winnen. De strategie van de sociale media kan ook helpen om de doelstellingen inzake verkeer naar zijn website te bereiken. 

Het opstellen van een strategie voor sociale media biedt bedrijven dus veel voordelen, zowel voor het organiseren en structureren van acties als voor het meten van de prestaties en de doeltreffendheid van de uitgevoerde acties: ideaal!

Contact

Wat zijn de te volgen stappen om een effectieve social media-strategie op te zetten?

Model TOMSTER

Zodra u uw marketing- en communicatiestrategie hebt ontwikkeld, kunt u uw social media-strategie opzetten. Deze richt zich op uw communicatiedoelstellingen waarvoor actie op social media nodig is. U wilt bijvoorbeeld zichtbaarheid en bekendheid krijgen op Instagram, omdat uw kerndoel zich op dit sociale netwerk bevindt, met de social media strategie kunt u op een georganiseerde manier de acties opzetten die moeten worden uitgevoerd om uw doel te bereiken!

Doel

Door uw marketingstrategie vooraf vast te stellen, kunt u duidelijk uw doelgroep bepalen, d.w.z. op wie uw communicatie gericht moet zijn. Het is nu tijd om dit doel te verfijnen met aanvullende informatie zoals hobby's, gewoonten, karakters, gebruikte technologieën... Dit is de Persona-fase! Met dit denkbeeldige personage kunt u zich een voorstelling maken van wat uw typische doelgroep zou willen en zo oplossingen bieden voor hun problemen. 

Dit is een zeer belangrijke stap om uw publiek door en door te kennen, zodat u hen zo goed mogelijk kunt aanspreken. U zult immers niet dezelfde inhoud creëren in B2B als in B2C, of door u te richten tot een publiek van bijvoorbeeld 18-25-jarigen of 45-65-jarigen. Deze stap zal u helpen de meest geschikte media, de te behandelen thema's en het formaat van de inhoud te bepalen om de aandacht van uw doelgroep te trekken.

Bericht

U moet zorgvuldig de boodschap kiezen die u aan uw doelgroep wilt overbrengen. Het is een goed idee om vooraf een audit en benchmark uit te voeren. Zo kunt u zien wat u al doet op sociale media en vervolgens aanbevelingen doen over wat interessant zou zijn om in te voeren. De keuze van de onderwerpen is erg belangrijk om innovatieve inhoud van hoge kwaliteit te produceren. Om uw merkimago te bevestigen, moet u een passende toon aanslaan in uw teksten om de aandacht van uw doelgroep te trekken, hun interesse te wekken, verlangen op te wekken en hen tot actie aan te zetten: dit is de AIDA-methode. Bovendien moet u inhoud creëren die beantwoordt aan de verwachtingen van de internetgebruikers. De vorm van uw boodschap is dus belangrijk. Video, carrousel, foto, verhaal, filter... Er kan van alles worden bedacht en uitgevoerd. Augmented reality is bijzonder populair bij internetgebruikers. Deze nieuwe technologie biedt webgebruikers een unieke immersieve ervaring: een zeer interessante vorm die u bijvoorbeeld in uw redactionele lijn kunt verwerken. 

Doelstellingen

De vaststelling van precieze doelstellingen is zeer belangrijk. Zij rechtvaardigen immers de redenen voor uw acties op sociale media: toename van de zichtbaarheid, bekendheid, toename van het verkeer, betrokkenheid, het genereren van gekwalificeerde leads. Hiervoor adviseren wij u de SMART-techniek te gebruiken. Uw doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden zijn. Door dit kader te volgen, kunt u duidelijke en precieze doelstellingen vaststellen om doeltreffende en coherente acties op te zetten.

Strategie

Het gebruik van sociale media vereist dat je een plan opstelt om je acties goed neer te zetten. Zo is het interessant om je acties af te wisselen zodat ze elkaar aanvullen. U kunt bijvoorbeeld content delen met als doel een community te verenigen, terwijl u deze afwisselt met publicaties waarin kortingen en nieuwe producten worden belicht.... om nieuwe leads te genereren. Met deze strategie kunt u dus een compleet digitaal ecosysteem creëren met relevante thema's, een aangepast vocabulaire en een coherente toon om uw doelstellingen te bereiken.

Technologieën / Touchpoints

Met uw doelgroep, doelstellingen, boodschap en algemene strategie bepaald, kunt u nu de meest geschikte sociale media selecteren. Het doel is om te investeren in sociale media waarmee u uw doelgroep, en dus uw potentiële klanten, kunt bereiken. Door de laatste nieuwtjes en trends in de gaten te houden, en op basis van de behoeften en gedragingen van uw doelgroep, maakt u de meest geschikte keuze uit de sociale media waarover u beschikt: blog, Instagram, Facebook, Tik Tok, Snapchat...

Evalueer

Aangezien alle acties gevolgen hebben, moeten de uitgevoerde acties worden geëvalueerd om ze zo nodig aan te passen. Het is dus zaak de KPI's te analyseren in functie van uw doelstelling: de toename van het aantal volgers als u een gemeenschap wilt creëren, het engagement van publicaties om te zien hoeveel belangstelling de inhoud wekt of het aantal kliks bijvoorbeeld. De herkomst van het verkeer is ook interessant om te zien of de publicaties het verkeer doen toenemen. 

Middelen

 Ten slotte moet u bepalen welke middelen u nodig hebt om uw sociale-mediastrategie op te zetten. Budget, termijnen, interne vaardigheden, personeel... Al deze factoren moeten in aanmerking worden genomen om beslissingen te nemen die aangepast zijn aan uw doelstellingen.

De implementatie van een social media-strategie is dus een geleidelijk proces dat verschillende fasen doorloopt. Sociale media zijn een zeer interessant expressiemiddel om te integreren in uw communicatie, met name door vooraf na te denken over hun relevantie, kenmerken en impact. Het TOMSTER model zal u helpen om uw social media strategie zo goed mogelijk in te zetten en deze aan te passen aan de hand van de resultaten. Nu u weet hoe u een strategie moet implementeren, kunt u aan de slag.

nl_NLNL