TE VOLGEN STAPPEN OM UW SOCIALE MEDIA STRATEGIE TE CREËREN

Sociale netwerken worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Als plaats voor uitwisseling, delen, trends en inspiratie is het belangrijk dat merken hun communicatie aanpassen en digitale acties uitvoeren. Er moet dus een aan de sociale netwerken aangepaste marketingstrategie komen. Maar hoe maak je een social media strategie? Waaruit bestaat het? En wat zijn de voordelen ervan? We vertellen je meer!

Wat is een social media-strategie?

Met meer dan 4 miljard actieve gebruikers, of ongeveer 55% van de wereldbevolking, zijn sociale netwerken een belangrijk ontwikkelingselement voor merken geworden. Inderdaad, een kwalitatief en efficiënt product/dienst op de markt brengen is één ding, maar de juiste boodschap overbrengen aan de juiste mensen met de juiste middelen is net zo belangrijk! Bedrijven hebben rekening gehouden met deze uitdaging en ontwikkelen hun online aanwezigheid door een coherente en doeltreffende strategie voor sociale media te implementeren. 

Concreet bestaat een sociale-mediastrategie uit het opzetten van een geheel van middelen en geplande acties op sociale media om bij te dragen tot de verwezenlijking van de commerciële en marketingdoelstellingen. Gekoppeld aan de marketing- en verkoopstrategie wordt een sociale-mediastrategie vastgesteld voor de middellange en lange termijn en aangepast aan de voortdurende evolutie van de sociale media.

sociale media

Ter herinnering: de term sociale media verwijst naar de digitale platforms op het internet die het mogelijk maken inhoud te publiceren, te interageren en uit te wisselen tussen internetgebruikers. Sociale media zijn dus een geheel van platforms waarop tal van functies worden aangeboden. Sociale netwerken zijn sites die specifiek bedoeld zijn om gebruikers met elkaar in contact te brengen. Afhankelijk van elk sociaal netwerk zullen bepaalde functies meer op de voorgrond treden, zoals video's op Tik Tokfoto's/video's/verhalen op Instagram of post op Facebook bijvoorbeeld. Sociale netwerken maken dus deel uit van de sociale media, maar zijn slechts een onderdeel van de sociale media, waartoe ook blogs, fora, enz. behoren.

Waarom is de uitvoering van een sociale-mediastrategie belangrijk?

Het belangrijkste doel van een social media-strategie is uw merk, producten en diensten onder de aandacht te brengen om uw merk te ontwikkelen. Inderdaad, de digitale aanwezigheid is tegenwoordig zeer belangrijk en noodzakelijk. Er kunnen dan verschillende doelstellingen worden vastgesteld:

  • Een gemeenschap creëren 
  • Grotere zichtbaarheid en bewustwording 
  • Verkoop van haar producten / diensten
  • Uw merkimago verbeteren 
  • Je positie laten gelden
  • Een kwalitatieve dienst aanbieden op sociale netwerken

De uitvoering van een social media-strategie biedt dan ook vele voordelen. Door zijn zichtbaarheid en bekendheid te verbeteren, zal een merk zijn populariteit en dus zijn actieterrein vergroten. Anderzijds, door een gemeenschap te creëren en internetgebruikers te verenigen, zal uw merk aan legitimiteit winnen. De social media strategie kan ook helpen om de doelstellingen van verkeer naar zijn website te bereiken. 

Het opstellen van een strategie voor sociale media biedt bedrijven dus veel voordelen, zowel voor het organiseren en structureren van acties als voor het meten van de prestaties en de doeltreffendheid van de uitgevoerde acties: ideaal!

Wat zijn de te volgen stappen om een effectieve social media-strategie op te zetten?

Zodra u uw marketing- en communicatiestrategie hebt ontwikkeld, kunt u uw social media-strategie opzetten. Het richt zich op uw communicatiedoelstellingen die actie op sociale media vereisen. U wilt bijvoorbeeld zichtbaarheid en bekendheid krijgen op Instagram, omdat uw kerndoel zich op dit sociale netwerk bevindt, met de social media strategie kunt u de uit te voeren acties op een georganiseerde manier opzetten om uw doel te bereiken!

model-tomtser

Het TOMSTER-model helpt u een puntsgewijze social media-strategie op te stellen met een eenvoudige en uitgebreide methode.

Doel

Door uw marketingstrategie vooraf vast te stellen, kunt u duidelijk uw doelgroep bepalen, d.w.z. op wie uw communicatie gericht moet zijn. Het is nu tijd om dit doel te verfijnen met aanvullende informatie zoals hobby's, gewoonten, karakters, gebruikte technologieën... Dit is de Persona-fase! Met dit denkbeeldige personage kunt u zich een voorstelling maken van wat uw typische doelgroep zou willen en zo oplossingen bieden voor hun problemen. 

Dit is een zeer belangrijke stap om uw publiek door en door te kennen, zodat u hen zo goed mogelijk kunt aanspreken. U zult immers niet dezelfde inhoud creëren in B2B als in B2C, of door u te richten tot een publiek van bijvoorbeeld 18-25-jarigen of 45-65-jarigen. Deze stap zal u helpen de meest geschikte media, de te behandelen thema's en het formaat van de inhoud te bepalen om de aandacht van uw doelgroep te trekken.

Doelstellingen

De vaststelling van precieze doelstellingen is zeer belangrijk. Zij rechtvaardigen immers de redenen voor uw acties op sociale media: toename van de zichtbaarheid, bekendheid, toename van het verkeer, betrokkenheid, het genereren van gekwalificeerde leads. Hiervoor adviseren wij u de SMART-techniek te gebruiken. Uw doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden zijn. Door dit kader te volgen, kunt u duidelijke en precieze doelstellingen vaststellen om doeltreffende en coherente acties op te zetten.

Bericht

U moet zorgvuldig de boodschap kiezen die u aan uw doelgroep wilt overbrengen. Het is interessant om vooraf een audit en benchmark uit te voeren. Met dit onderdeel kunt u zien wat u al doet op sociale media en vervolgens aanbevelingen doen over wat interessant zou zijn om in te voeren. De keuze van de onderwerpen is zeer belangrijk om kwalitatieve en innovatieve inhoud te produceren. Om uw merkimago te bevestigen, moet u in uw teksten een passende toon aanslaan omDe aandacht van uw doelgroep trekken, hun interesse wekken, verlangen opwekken en hen tot actie zien overgaan: dat is de AIDA-methode. Bovendien moet inhoud worden gecreëerd die beantwoordt aan de verwachtingen van de internetgebruikers. De vorm van uw boodschap is dus belangrijk. Video, carrousel, foto, verhaal, filter... Veel dingen kunnen worden overwogen en uitgevoerd. Augmented reality is bijzonder populair bij internetgebruikers. Deze nieuwe technologie biedt internetgebruikers namelijk een unieke immersieve ervaring: een zeer interessant formaat dat u bijvoorbeeld in uw redactionele lijn kunt integreren. 

Strategie

Het gebruik van sociale media vereist dat je een plan opstelt om je acties goed uit te voeren. Het is dus interessant om je acties af te wisselen zodat ze elkaar aanvullen. U kunt bijvoorbeeld inhoud delen met als doel een gemeenschap te verenigen, terwijl u publicaties met kortingen en nieuwe producten afwisselt.... Om nieuwe leads te genereren. De strategie stelt u dus in staat een volledig digitaal ecosysteem te creëren met relevante thema's, een aangepast vocabulaire en een coherente toon om uw doelstellingen te bereiken. 

Technologieën / Touchpoints

Nu uw doelgroep, doelstellingen, boodschap en algemene strategie zijn bepaald, kunt u de meest geschikte sociale media selecteren. Het doel is te investeren in sociale media waarmee u uw doelgroep, en dus uw potentiële klanten, kunt bereiken. Door de laatste nieuwtjes en trends in de gaten te houden, en op basis van de behoeften en gedragingen van uw doelpubliek, maakt u de meest geschikte keuze uit de sociale media die u ter beschikking staan: blog, Instagram, Facebook, Tik Tok, Snapchat...

Evalueer

Aangezien alle acties gevolgen hebben, moeten de uitgevoerde acties worden geëvalueerd om ze zo nodig aan te passen. Het is dus zaak de KPI's te analyseren in functie van uw doelstelling: de toename van het aantal volgers als u een gemeenschap wilt creëren, het engagement van publicaties om te zien hoeveel belangstelling de inhoud wekt of het aantal kliks bijvoorbeeld. De herkomst van het verkeer is ook interessant om te zien of de publicaties het verkeer doen toenemen. 

Middelen

 Ten slotte moet u bepalen welke middelen u nodig hebt om uw sociale-mediastrategie op te zetten. Budget, termijnen, interne vaardigheden, personeel... Al deze factoren moeten in aanmerking worden genomen om beslissingen te nemen die aangepast zijn aan uw doelstellingen.

De uitvoering van een sociale-mediastrategie is dan ook een geleidelijk proces dat verschillende fasen doorloopt. Sociale media zijn een zeer interessant expressiemiddel om in uw communicatie te integreren, vooral door vooraf na te denken over hun relevantie, kenmerken en impact. Het TOMSTER model helpt u om uw social media strategie zo goed mogelijk in te zetten en bij te sturen aan de hand van de resultaten. Nu u weet hoe u een strategie moet toepassen, kunt u aan de slag. 

Indien u meer informatie wenst over augmented reality, of enig ander onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met neem contact op met onze experts !