Informații juridice

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A SITE-ULUI WEB: https://filtermaker.fr/

ARTICOLUL 1: PREAMBUL

Această politică de confidențialitate se aplică site-ului web: https://filtermaker.fr/.

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a informa utilizatorii cu privire la :

modul în care sunt colectate și prelucrate datele lor cu caracter personal. Datele cu caracter personal reprezintă orice date care pot fi utilizate pentru a identifica un utilizator. Acestea includ numele și prenumele, vârsta, adresa poștală, adresa de e-mail, locația utilizatorului sau adresa IP a acestuia;

Care sunt drepturile utilizatorilor în ceea ce privește aceste date?

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate?

Către cine sunt transmise aceste date ;
În cele din urmă, politica site-ului privind fișierele "cookie".

Această politică de confidențialitate completează anunțul legal și condițiile generale de utilizare pe care utilizatorii le pot consulta la următoarea adresă

https://filtermaker.fr/mentions-légales/

ARTICOLUL 2: PRINCIPII GENERALE PRIVIND COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

În conformitate cu prevederile articolului 5 din Regulamentul European 2016/679, colectarea și prelucrarea datelor utilizatorilor site-ului respectă următoarele principii:

1/8

Legalitate, corectitudine și transparență: datele pot fi colectate și prelucrate numai cu consimțământul utilizatorului care deține datele. Ori de câte ori se colectează date cu caracter personal, utilizatorul va fi informat că datele sale sunt colectate și în ce scop sunt colectate;

Scopuri limitate: colectarea și prelucrarea datelor se efectuează pentru unul sau mai multe dintre scopurile stabilite în aceste condiții generale de utilizare;

Reducerea la minimum a colectării și prelucrării datelor: sunt colectate numai datele necesare pentru executarea corespunzătoare a obiectivelor urmărite de site;

Păstrarea datelor pentru o perioadă limitată de timp: datele sunt păstrate pentru o perioadă limitată de timp, despre care utilizatorul este informat. În cazul în care această informație nu poate fi furnizată, utilizatorul este informat cu privire la criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare;

Integritatea și confidențialitatea datelor colectate și prelucrate: operatorul de date se angajează să garanteze integritatea și confidențialitatea datelor colectate.

Pentru a fi legale și în conformitate cu cerințele articolului 6 din Regulamentul european 2016/679, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pot avea loc numai dacă respectă cel puțin una dintre următoarele condiții

Utilizatorul și-a dat în mod expres consimțământul pentru prelucrare;

Prelucrarea este necesară pentru executarea corespunzătoare a unui contract;

Prelucrarea este un răspuns la o obligație legală;

Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;

Prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice;

Prelucrarea și colectarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interesele legitime și private urmărite de operator sau de o terță parte.

ARTICOLUL 3: DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ȘI PRELUCRATE ÎN TIMPUL NAVIGĂRII PE SITE

2/8

A. DATE COLECTATE ȘI PRELUCRATE ȘI METODA DE COLECTARE


Datele cu caracter personal colectate pe site-ul Filter maker sunt

următoarele:

- Prenume
- Nume și prenume
- Compania
- Poșta
- Număr de telefon

Aceste date sunt colectate atunci când utilizatorul efectuează oricare dintre următoarele operațiuni pe site:

Cerere de ofertă Cerere de contact

Operatorul va păstra toate datele colectate în sistemele sale informatice de pe site în condiții rezonabile de securitate pentru o perioadă de : - cookie de analiză a vizitelor: 13 luni.

Datele sunt colectate și prelucrate în următoarele scopuri: Analiză

Prelucrarea datelor efectuată se bazează pe următoarele temeiuri juridice: - Consimțământul utilizatorului


B. TRANSMITEREA DE DATE CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal colectate de către site nu sunt transmise niciunei terțe părți și sunt prelucrate doar de către editorul site-ului.

C. HOSTINGUL DE DATE
Site-ul Filter maker este găzduit de : OVH, al cărui sediu se află la următoarea adresădupă :

2 rue Kellermann 59 100 Roubaix Franța

Gazda poate fi contactată la următorul număr de telefon: 1007.

Datele colectate și prelucrate de către site sunt găzduite și prelucrate exclusiv în Franța.

3/8

ARTICOLUL 4: OPERATORUL DE DATE

A. OPERATORUL DE DATE

Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este: Romain Cochard. El poate fi contactat după cum urmează: 0662568714

Operatorul de date este responsabil pentru stabilirea scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

B. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI DE DATE

Operatorul de date se angajează să protejeze datele cu caracter personal colectate, să nu le transmită unor terțe părți fără știrea utilizatorului și să respecte scopurile pentru care au fost colectate datele.

Site-ul dispune de un certificat SSL pentru a garanta că transferul de informații și date prin intermediul site-ului este securizat.

Un certificat SSL (certificat "Secure Socket Layer") este destinat să securizeze datele schimbate între utilizator și site.

În plus, operatorul de date se angajează să notifice utilizatorul cu privire la orice rectificare sau ștergere a datelor, cu excepția cazului în care acest lucru ar implica formalități, costuri și demersuri disproporționate pentru utilizator.

În cazul în care integritatea, confidențialitatea sau securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este compromisă, operatorul se angajează să informeze utilizatorul prin orice mijloace.

ARTICOLUL 5: DREPTURILE UTILIZATORULUI

În conformitate cu reglementările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorul are următoarele drepturi

Pentru ca operatorul de date să poată da curs solicitării, utilizatorul trebuie să furnizeze următoarele informații: numele, prenumele și adresa de e-mail.

Operatorul de date este obligat să răspundă utilizatorului în termen de maximum 30 (treizeci) de zile.

4/8

A. PREZENTAREA DREPTURILOR UTILIZATORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

a. Dreptul de acces, rectificare și ștergere

Utilizatorul poate vizualiza, actualiza, modifica sau solicita ștergerea datelor sale, în conformitate cu procedura stabilită mai jos:

Utilizatorul ar trebui să trimită un e-mail la romain@filtermaker.io

b. Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul are dreptul de a solicita portabilitatea datelor sale cu caracter personal, deținute de site, către un alt site, prin respectarea următoarei proceduri:

Trimite un email la romain@filtermaker.io

c. Dreptul de a limita și de a obiecta la prelucrarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a solicita limitarea sau de a se opune prelucrării datelor sale de către site, fără ca acesta să poată refuza, cu excepția cazului în care se poate demonstra că există motive legitime și imperioase, care pot prevala asupra intereselor și drepturilor și libertăților utilizatorului.

Pentru a solicita limitarea prelucrării datelor sale sau pentru a formula o obiecție la prelucrarea datelor sale, utilizatorul trebuie să urmeze următoarea procedură:

Trimite un email la romain@filtermaker.io

d. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe un proces automatizat

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679, utilizatorul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe un proces automatizat, dacă decizia produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează în mod semnificativ într-un mod similar.

e. Dreptul de a determina soarta datelor după moarte

5/8

Utilizatorului i se reamintește că poate organiza ce se va întâmpla cu datele sale colectate și prelucrate în cazul în care decedează, în conformitate cu Legea nr. 2016-1321 din 7 octombrie 2016.

f. Dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere competentă

În cazul în care operatorul de date decide să nu răspundă la cererea utilizatorului, iar utilizatorul dorește să conteste această decizie sau dacă consideră că a fost încălcat unul dintre drepturile enumerate mai sus, acesta are dreptul de a sesiza CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) sau orice judecător competent.

B. DATE CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR

În conformitate cu dispozițiile articolului 8 din Regulamentul european 2016/679 și cu legea franceză privind protecția datelor, numai minorii cu vârsta de 15 ani sau mai mult pot consimți la prelucrarea datelor lor personale.

În cazul în care utilizatorul este un minor cu vârsta sub 15 ani, va fi necesar consimțământul unui reprezentant legal pentru ca datele cu caracter personal să fie colectate și prelucrate.

Editorul site-ului își rezervă dreptul de a verifica prin orice mijloace că utilizatorul are peste 15 ani sau că a obținut acordul unui reprezentant legal înainte de a naviga pe site.

ARTICOLUL 6: UTILIZAREA FIȘIERELOR "COOKIES"

Site-ul poate utiliza tehnici de tip "cookie".

Un "cookie" este un fișier de mici dimensiuni (mai puțin de 4 kb), stocat de către site pe hard disk-ul utilizatorului, care conține informații despre obiceiurile de navigare ale acestuia.

Aceste fișiere îi permit să prelucreze statistici și informații privind traficul, să faciliteze navigarea și să îmbunătățească serviciul pentru confortul utilizatorului.

Pentru utilizarea fișierelor "cookie" care implică stocarea și analiza datelor cu caracter personal, se solicită în mod obligatoriu consimțământul utilizatorului.

6/8

Acest consimțământ al utilizatorului este considerat valabil pentru o perioadă maximă de 6 (șase) luni. La sfârșitul acestei perioade, site-ul va solicita din nou utilizatorului autorizația de a salva fișiere "cookies" pe hard disk-ul său.

a. Opoziția utilizatorului față de utilizarea de "cookies" de către site

Modulele cookie care nu sunt esențiale pentru funcționarea site-ului sunt depuse pe terminalul utilizatorului numai după obținerea consimțământului acestuia. Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment, în felul următor:

Faceți clic pe butonul Remove Cookies

În general, utilizatorul este informat că se poate opune înregistrării acestor "cookies" prin configurarea browserului său.

Pentru informare, utilizatorul poate găsi la următoarele adrese pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a-și configura software-ul de navigare pentru a se opune înregistrării fișierelor "cookies":

Crom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preference s

Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

În cazul în care utilizatorul decide să dezactiveze fișierele "cookies", acesta va putea continua să navigheze pe site. Cu toate acestea, orice disfuncționalitate a site-ului cauzată de această manipulare nu poate fi considerată ca fiind din vina editorului site-ului.

b. Descrierea fișierelor "cookies" utilizate de site

Editorul site-ului atrage atenția utilizatorului asupra faptului că următoarele cookie-uri sunt utilizate în timpul navigării:

7/8

Coockie: Google analytics, Facebook, Linkedin

ARTICOLUL 7: CONDIȚII DE MODIFICARE A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate poate fi consultată în orice moment la următoarea adresă

https://filtermaker.fr/mentions-légales

Editorul site-ului își rezervă dreptul de a-l modifica pentru a asigura conformitatea acestuia cu legislația în vigoare.

Prin urmare, utilizatorul este invitat să consulte periodic această politică de confidențialitate pentru a fi informat cu privire la cele mai recente modificări.

Utilizatorul este informat că această politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la: 10/06/2021.

ARTICOLUL 8: ACCEPTAREA DE CĂTRE UTILIZATOR A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prin navigarea pe site, utilizatorul certifică faptul că a citit și a înțeles această politică de confidențialitate și că acceptă condițiile acesteia, în special în ceea ce privește colectarea și prelucrarea datelor sale personale, precum și utilizarea fișierelor "cookies".

ro_RORO